DĚDICTVÍ

Který notář projednává řízení o pozůstalosti

Notář je ve funkci soudního komisaře pověřen soudem k řízení o pozůstalosti. Je to jediný případ, kdy si pro notářskou službu nemůžete notáře vybrat. Notáři je řízení o pozůstalosti přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodů nestrannosti a objektivity soudního rozhodování.

Dle rozvrhu práce stanoveným předsedou Krajského soudu v Kroměříži naše kancelář projednává dědictví po občanech, kteří měli trvalé bydliště v obcích Cetechovice, Dřínov, Honětice, Hoštice, Chvalnov-Lísky, Jarohněvice, Koryčany (Blišice, Jestřabice a Lískovec), Kostelany (Lhotka a Újezdsko), Kunkovice, Litenčice (Strabenice), Lubná, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Pačlavice (Lhota a Pornice), Počenice-Tetětice, Prasklice, Roštín, Soběsuky (Milovice a Skržice), Střílky, Sulimov, Troubky-Zdislavice, Uhřice, Věžky (Vlčí Doly), Vrbka, Zástřizly, Zborovice (Medlov) a Zdounky (Cvrčovice, Divoky, Lebedov, Nětčice a Těšánky), a dále kteří měli trvalé bydliště v obcích Kroměříž (Bílany, Drahlov, Hradisko, Kotojedy, Postoupky, Těšnovice, Trávník, Vážany a Zlámanka) a Šelešovice a zemřeli 8.-16. dne v každém kalendářním měsíci.

Informace o tom, kdo projednává ostatní řízení o pozůstalosti v obvodu Okresního soudu v Kroměříži, naleznete zde.

Průběh řízení

Řízení se zahajuje na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. Po přidělení spisu notáři probíhá nejprve předběžné šetření. K předběžnému šetření je pozván nejčastěji vypravovatel pohřbu, který by měl notáři poskytnout informace o okruhu majetku a dědiců zůstavitele.

K předběžnému šetření tedy přineste zejména:

  • oddací list zůstavitele
  • informace o manželu a potomcích zůstavitele (datum narození, rodné číslo, přesné adresy)
  • závěť zůstavitele, pokud ji sepsal a zanechal doma
  • doklady o majetku zůstavitele – není potřeba obstarávat placené originály, notářka si vše vyžádá, ale je potřeba vědět, kde se má o majetku pátrat, tedy zda a kde má nemovitosti (byt, dům, pozemek), přinést vkladní knížky, poslední výpisy z účtů, velké technické průkazy od automobilů, výpisy o akciích, akcie, živnostenský list apod.
  • doklady o zaplacení pohřbu, hostiny a dalších nákladech souvisejících s pohřbem.

Po předběžném šetření probíhá zjišťování rozsahu majetku, notářka rozesílá dopisy na všechny instituce zmíněné u předběžného šetření. K zjištění hodnoty majetku nemovitostí je někdy potřeba znalecký posudek, v případě že se dědici nemohou shodnout na ceně nemovitosti. Pokud mezi dědici nenastane spor o hodnotu, vyplní pouze dotazník, který obdrží u předběžného šetření, a zašlou několik fotografií nemovitosti. Cenu nemovitosti mohou dědicové navrhnout, měla by odpovídat ceně, za kterou lze danou nemovitosti prodat. Po zjištění veškerého majetku je řízení buď zastaveno, když zůstavitel nezanechal žádný majetek nebo jen majetek nepatrné hodnoty, anebo proběhne jednání, na kterém dědicové uzavírají dohodu ohledně rozdělení pozůstalosti.

Řízení o pozůstalosti je skončeno vydáním usnesení, které vydává notářka nejčastěji při samotném jednání. Účastníci se tak mohou ihned vzdát práva na odvolání a odcházejí od notářky s usnesením, na kterém je vyznačena doložka právní moci. Vyznačení právní moci je nutné pro uplatnění práv dědiců – např. vyzvednutí vkladní knížky, zrušení účtu zůstavitele apod. Notářka zasílá usnesení na příslušné katastrální pracoviště, pokud se dědictví týkalo nemovitostí. Dědicové musí sami navštívit bankovní ústavy a jiné instituce, kde měl zůstavitel nějaké prostředky a tyto si na základě usnesení vyžádat. Další informace o dědickém řízení naleznete zde.

Odměna notáře

Odměna notáře za projednání dědictví je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (notářský tarif), kterou naleznete v plném znění zde.

Dědicové hradí odměnu notáře, dále jeho hotové výdaje a DPH ve výši 21 %.

Hodnota majetkuOdměna notáře
500.000,- Kč6 800,- Kč
1,000 000,- Kč11.300,- Kč
3,000 000,- Kč21.300,- Kč

Dědická daň se dle současně právní úpravy nikdy neplatí. Pokud dědic zdědí majetek v hodnotě nad 5mil. Kč, je povinen do jednoho měsíce oznámit tuto skutečnost příslušnému finančnímu úřadu. Pokud tuto povinnost nesplní, bude povinen hradit pokutu ve výši 10% z hodnoty zděděného majetku.

Dokumenty ke stažení

Plná moc (datum úmrtí po 1.1.2014) – podpis je potřeba ověřit  
Plná moc (datum úmrtí do 31.12.2013) - podpis se neověřuje  
Návrh na dodatečné projednání dědictví  

Mgr. Kateřina Zlámalová


notářka v Kroměříži

Soudní 1293/14
767 01 Kroměříž
Mapa

tel.: 573 332 474, 573 331 254
mobil: 601 601 633
ID datové schránky: cw6egz6
web: www.notarstvi-kromeriz.cz
E-mail: notarka@notarstvi-kromeriz.cz

IČ: 71444777
DIČ: CZ8253115211

Úřední hodiny:


Po  8:00 – 16:00
Út  8:00 – 16:00
St  8:00 – 16:00
Čt  8:00 – 16:00
Pá  8:00 – 14:00

Provedení notářského úkonu lze v případě potřeby předem objednat i na dobu mimo úřední hodiny nebo mimo notářskou kancelář.