NOTÁŘSKÉ ÚSCHOVY

Úschova peněz

Na základě dohody strany prodávající a kupující vyjádřené v příslušné kupní smlouvě a v protokole o notářské úschově, přijímáme kupní cenu do notářské úschovy a zajistíme bezpečný způsob její úhrady straně prodávající.

Z části kupní ceny na základě dohody obou stran zajistíme úhradu daně z převodu nemovitostí.

Notářka pro účely každé úschovy zřizuje zvláštní účet – účet notářské úschovy.

Co si přinést s sebou

  • smlouvu, ze které vyplývá závazek, který má být notářskou úschovou zajištěn nebo její návrh, notářka vám zajistí uschování kupní ceny na základě vaší smlouvy, nebo vám smlouvu také sepíše

  • platné úřední průkazy účastníků – notářka je povinna provádět identifikaci účastníků úschovy dle zákona č. 253/2008 Sb., zákona proti praní špinavých peněz
  • plná moc s úředně ověřeným podpisem - bude-li některý účastník zastoupen na základě plné moci, údaje potřebné k identifikaci zmocněnce /text plné moci je vhodné konzultovat s notářkou/
  • označení účtů u banky,na který mají být peníze vydány jejich bezhotovostním převodem z účtu notářské úschovy vydány (u všech účastníků). Peníze nelze z notářské úschovy vydat v hotovosti.

  • úroky - sdělení, které smluvní straně budou náležet úroky, které k penězům složeným do úschovy přirostou.

Úschova listin

Notářka poskytuje také služby spojené s úschovou listin. Předmětem úschovy mohou být smlouvy nebo jiné právně relevantní dokumenty, nebo také závěť.

Podrobnosti týkající se úschovy listin se dozvíte dotazem v naší kanceláři.

Cena

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění buď pevnou částkou, nebo procentuálně z tarifní hodnoty /plné znění zde/. Tarifní hodnotou je výše uschované částky, cena za úschovu je stejná bez ohledu na délku úschovy. Cena za úschovu listiny je stanovena pevnou částkou 800,- Kč za jednu listinu v úschově.

Příklad cen

Uschovaná částka 500 000,- Kč 1 000 000,- Kč 3 000 000,- Kč
Odměna za úschovu 3 600,- Kč 5 600,- Kč 9 600,- Kč
Odměna za úschovu pokud se současně realizuje i kupní smlouva 360,- Kč 560,- Kč 960,- Kč>

Notářka je plátcem DPH ve výši 21 %.