ZALOŽENÍ DRUŽSTVA

Na základě naší účasti na ustavující schůzi družstva Vám sepíšeme:

1.notářský zápis osvědčující průběh ustavující schůze družstva

2.notářský zápis osvědčující schválení stanov tohoto družstva

Sepíšeme další listiny potřebné k návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku.

Provedeme vám přímý zápis nového družstva do obchodního rejstříku – zápisy nyní mohou provádět přímo notáři, je prakticky možné vše zvládnout v jeden den.

Co si přinést s sebou

  • údaje o budoucí firmě – názvu družstva
  • údaje o budoucím sídlu družstva
  • údaje o budoucím předmětu podnikání – doporučujeme předem konzultovat s živnostenským úřadem
  • údaje o počtu členů představenstva nebo o předsedovi družstva a jejich nacionále
  • údaje o výši zapisovaného základního kapitálu a výši členského vkladu
  • seznam budoucích členů družstva
  • návrh stanov budoucího družstva – máme k dispozici dokument, který upravíme pro vaše potřeby
  • pozvánka na ustavující schůzi družstva – můžeme pomoci sestavit

Cena

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění buď pevnou částkou, nebo procentuálně z tarifní hodnoty /plné znění zde/. Tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu, u založení družstva je to výše zapisovaného základního kapitálu.

Příklad cen:

Výše zapisovaného zákl. kapitálu 50 000,- Kč 100 000,- Kč 500 000,- Kč
Zápis o založení družstva 4 000,- Kč 4 000,- Kč 8 500,- Kč
Zápis o schválení stanov 4 000,- Kč 4 000,- Kč 3 000,- Kč

Uvedené ceny nezahrnují další služby – sepis potřebných souvisejících listin /čestná prohlášení, písemné souhlasy, prohlášení správce vkladu aj./, přímý zápis do obchodního rejstříku /1.300,- Kč/ kolkovou známku /při přímém zápisu notářem v hodnotě 2.700,- Kč/ apod. O konečné ceně za notářské služby se laskavě informujte v kanceláři.

Notářka je plátcem DPH ve výši 21 %.