ZALOŽENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Při založení společnosti s ručením omezením nebo akciové společnosti musíte navštívit notáře, neboť zakladatelské dokumenty těchto společností musí být podle zákona sepsány notářským zápisem.

Poskytneme vám odbornou konzultaci s ohledem na aktuální výklad soudní praxe jednotlivých ustanovení Obchodního zákoníku.

Sepíšeme vám zakladatelský dokument (společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu) ve formě notářského zápisu a také další listiny potřebné k zápisu (čestné prohlášení jednatele, prohlášení správce vkladu, souhlas se zápisem, atd.).

Provedeme vám přímý zápis nové společnosti do Obchodního rejstříku – zápisy nyní mohou provádět přímo notáři, je prakticky možné vše zvládnout v jeden den.

Minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je nyní pouze 1,- Kč, u akciové společnosti je to 2,000.000,- Kč.

Co si přinést s sebou

  • údaje o budoucí firmě – názvu společnosti
  • údaje o budoucím sídlu společnosti
  • údaje o budoucím předmětu podnikání – doporučujeme předem konzultovat s živnostenským úřadem
  • údaje o počtu společníků a jejich nacionále, výše jejich vkladů a obchodních podílů, způsob splacení vkladů /penězi, nebo nepeněžitým vkladem/
  • údaje o počtu jednatelů a jejich nacionále
  • údaje o výši základního kapitálu a způsobu jeho splacení

Cena

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění buď pevnou částkou, nebo procentuálně z tarifní hodnoty /plné znění zde/. Tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu, u založení společnosti je to výše základního kapitálu.

Příklad cen:

Výše základního kapitálu 1,- Kč 200 000,- Kč 2 000 000,- Kč
Odměna za sepis zaklad. dokumentu 4.000,- Kč 4.000,- Kč 12 800,- Kč

Uvedené ceny nezahrnují další služby – sepis potřebných souvisejících listin /čestná prohlášení, písemné souhlasy, prohlášení správce vkladu aj./, provedené přímého zápisu /cena 1.300,- Kč/, kolkovou známku /při přímém zápisu v hodnotě 2.700,- Kč při založení SRO, a v hodnotě 8.000,- Kč při založení AS/ apod. O konečné ceně za notářské služby se laskavě informujte v kanceláři.

Notářka je plátcem DPH ve výši 21 %.

Dokumenty ke stažení

Údaje pro založení SRO nebo AS