ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI

Zajistíme vám komplexní právní servis související se změnou zápisu údajů v obchodním rejstříku u vaší společnosti, a to nejen pro společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, ale také veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti.

Některé tyto změny vyžadují notářský zápis, a to například:

 • změna názvu
 • změna sídla /ne vždy/
 • změna předmětu podnikání
 • změna osoby jednatele /ne vždy/
 • změna počtu jednatelů
 • převody obchodních podílů /ne vždy/
 • zvýšení/snížení základního kapitálu
 • jiné změny společenské smlouvy nebo stanov
 • vstup do likvidace a jmenování likvidátora

Pokud to zákon umožňuje, provedeme Vám přímý zápis do obchodního rejstříku, nebo sepíšeme návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Zhotovíme další listiny, které tvoří přílohy návrhu na zápis změn ve společnosti do obchodního rejstříku (čestné prohlášení jednatele, smlouvy o převodu obchodního podílu, souhlas se zápisem, souhlas se sídlem, atd.).

Není-li možný přímý zápis, zastoupíme vás v řízení o zápis změn do obchodního rejstříku – po sepisu notářského zápisu a doložení potřebných listin zajistíme doručení všeho na obchodní rejstřík a vy se po zápise pouze dostavíte pro nový výpis vaší společnosti.

Co si přinést s sebou

 • výpis z obchodního rejstříku – vyhotoví notářka
 • poslední znění zakladatelského dokumentu – společenské smlouvy nebo stanov
 • návrh požadovaných změn /nová firma, nové sídlo, údaje nových osob/

Cena

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění buď pevnou částkou, nebo procentuálně z tarifní hodnoty /plné znění zde/. Tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu, u většiny změn tarifní hodnotu tzv. nelze určit. Pokud se jedná o změny základního kapitálu, pak je tarifní hodnota částka, o kterou se zvyšuje/snižuje základní kapitál. Pokud společnost vstupuje do likvidace, pak je tarifní hodnota výše základního kapitálu.

Příklad cen:

Tarifní hodnota nelze určit 1 000 000,- Kč> 3 000 000,- Kč
Rozhodnutí 1 společníka/akcionáře 4 000,- Kč 9 800,- Kč 15 800,- Kč
Rozhodnutí valné hromady SRO nebo AS 3 000,- Kč 12 500,- Kč 20 500,- Kč

Uvedené ceny nezahrnují další služby – sepis potřebných souvisejících listin /čestné prohlášení jednatele, smlouvy o převodu obchodního podílu, souhlas se zápisem, souhlas se sídlem aj./, přímý zápis do obchodního rejstříku, sepis návrhu na obchodní rejstřík, zastoupení v řízení před obchodním rejstříkem, kolkovou známku /při zápisu soudem 2.000,- Kč, při přímém zápisu notářem 1.000,- Kč/ apod. O konečné ceně za notářské služby se laskavě informujte v kanceláři.

Notářka je plátcem DPH ve výši 21 %.