PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

Základní informace

Sepíšeme vám smlouvy o převodech nemovitostí ve formě notářského zápisu. Sepisujeme například tyto:

  • smlouvy kupní
  • smlouvy darovací
  • smlouvy směnné
  • smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • smlouvy o zřízení/zrušení věcného břemene
  • smlouvy zástavní, a další.

Dále ke smlouvám nabízíme zajišťovací instituty, které zaručí zaplacení kupní ceny, jako např. úschova kupní ceny u notáře, zřízení zástavního práva k převáděné nemovitosti, dohodu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu.

Standardními službami je převzetí zastoupení při řízení před příslušným katastrálním úřadem – to znamená, že zařídíme vše potřebné, aby vlastnické právo na základě námi sepsané smlouvy bylo vloženo do katastru nemovitostí, a Vám už pak jen doručíme smlouvy s vyznačenou doložkou o povolení vkladu.

Co si přinést s sebou

  • osobní údaje účastníků smlouvy /jména, příjemní, r.č., bydliště/
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí /může si vyhotovit notářka/
  • doklady o vlastnictví nemovitostí – kupní, darovací smlouva, dědické usnesení, kolaudační rozhodnutí apod.

Zda bude zapotřebí vyhotovit znalecký posudek nebo geometrický plán, nejprve konzultujte s notářkou.

Cena

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění buď pevnou částkou, nebo procentuálně z tarifní hodnoty /plné znění zde/. Tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu, zpravidla obvyklá /tržní/ cena věci, o kterou jde. Je-li předmětem úkonu kupní smlouva, považuje se za tarifní hodnotu kupní cena v dohodnuté výši.

Příklad cen:

Tarifní hodnota /např. kupní cena/ 500 000,- Kč 1 000 000,- Kč 3 000 000,- Kč
Odměna za sepis kupní smlouvy 6 800,- Kč 9 800,- Kč 15 800,- Kč
Odměna za úschovu 3 600,- Kč 5 600,- Kč 9 600,- Kč
Odměna za úschovu pokud se současně realizuje i kupní smlouva 360,- Kč 560,- Kč 960,- Kč
Odměna za sepis darovací smlouvy 3 400,- Kč 4 900,- Kč 7 800,- Kč

Uvedené ceny nezahrnují další služby – sepis návrhu na katastrální úřad, zastoupení v řízení před katastrálním úřadem, kolkovou známku /nyní v hodnotě 1.000,- Kč/ apod. O konečné ceně za notářské služby se laskavě informujte v kanceláři.

Notářka je plátcem DPH ve výši 21 %.