SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Notář ze zákona sepisuje dohodu o založení společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek (dále jen SVJ). V rámci této dohody se schvalují stanovy a volí se orgány společenství. K založení společenství je nutná 100 % účast všech vlastníků bytů.

Poskytneme konzultaci týkající se založení SVJ, obsahu stanov apod.

Poskytujeme také služby související se zápisem změn v existujícím SVJ.

Pokud to zákon umožňuje, provedeme Vám přímý zápis do obchodního rejstříku, nebo sepíšeme návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Sepíšeme další listiny, které tvoří povinné přílohy k návrhu na zápis SVJ do obchodního rejstříku.

Není-li možný přímý zápis, zastoupíme vás v řízení o zápis změn do obchodního rejstříku – po sepisu notářského zápisu a doložení potřebných listin zajistíme doručení všeho na obchodní rejstřík a vy se po zápise pouze dostavíte pro nový výpis vašeho SVJ.

Co si přinést s sebou

  • údaje o budoucím názvu SVJ
  • údaje o budoucím sídlu SVJ
  • údaje o počtu členů představenstva nebo o předseda společenství vlastníků a jejich nacionále
  • výpis z katastru nemovitostí – vyhotoví notářka
  • návrh stanov SVJ – máme k dispozici dokument, který upravíme pro vaše potřeby
  • pozvánka na první schůzi SVJ – můžeme pomoci sestavit
  • prezenční listina schůze - můžeme pomoci sestavit
  • zmocnění manželů nebo spoluvlastníků – potřebná listina dle nového občanského zákoníku (můžeme pomoci sestavit)

Cena

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění buď pevnou částkou, nebo procentuálně z tarifní hodnoty /plné znění zde/. Tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu, u založení SVJ nelze určit, proto je stanovena pevnou částkou 4.000,- Kč.

Tato cena nezahrnuje další služby – sepis potřebných souvisejících listin /čestné prohlášení člena představenstva, souhlas se zápisem aj./, přímý zápis do obchodního rejstříku, sepis návrhu na obchodní rejstřík, zastoupení v řízení před obchodním rejstříkem, kolkovou známku /při zápisu změn soudem 2.000,- Kč, při přímém zápisu změn notářem 1.000,- Kč, při prvozápisu notářem 2.700,- Kč/ apod. O konečné ceně za notářské služby se laskavě informujte v kanceláři.

Notářka je plátcem DPH ve výši 21 %.