ZÁSTAVNÍ SMLOUVY A REJSTŘÍK ZÁSTAV

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky věřitele vůči dlužníkovi. Zástavou mohou být jak věci movité, tak nemovité, ale i jiná práva majetkové povahy.

Sepíšeme Vám smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem, evidovaným v katastru nemovitostí, zástavní právo pak vzniká vkladem do katastru nemovitostí. Zajistíme Vám jeho zápis do katastru nemovitostí.

Sepíšeme vám notářským zápisem zástavní smlouvu, jejímž předmětem bude nemovitost, která se neeviduje v katastru nemovitostí nebo věc, která nebude předána věřiteli. Taková zástavní smlouva musí být povinně sepsána notářským zápisem a zástavní právo vzniká zápisem do Rejstříku zástav. Na základě této zástavní smlouvy provedeme zápis do Rejstříku zástav.

Co si přinést s sebou

  • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
  • údaje o zástavci a zástavním věřiteli – jméno, r.č., bydliště
  • listinu, na základě které vzniká závazek, který bude zajištěn zástavní smlouvou
  • listiny, dokládající vlastnictví zástavy – kupní smlouva, faktury, technické průkazy, inventární soupis a jiné

Cena

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění buď pevnou částkou, nebo procentuálně z tarifní hodnoty /plné znění zde/. Tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu, u zástavní smlouvy je to výše zajišťované pohledávky.

Příklad cen:

Tarifní hodnota 500 000,- Kč 1 000 000,- Kč 3 000 000,- Kč
Odměna za sepis zástavní smlouvy se zápisem do Rejstříku zástav 4 540,- Kč 6 540,- Kč 10 540,- Kč
Odměna za sepis zástavní smlouvy k nemovitosti 6 800,- Kč 9 800,- Kč 15 800,- Kč

Za zápis do Rejstříku zástav /povinný/ je cena 1.000,- Kč.

Uvedené ceny nezahrnují další služby – sepis návrhu na katastrální úřad /pokud se smlouva týká nemovitostí/, zastoupení v řízení před katastrálním úřadem, kolkovou známku /2.000,- Kč/ apod. O konečné ceně za notářské služby se laskavě informujte v kanceláři.

Notářka je plátcem DPH ve výši 21 %.