ZÁVĚTI, VYDĚDĚNÍ A DALŠÍ POŘÍZENÍ PRO PŘÍPAD SMRTI

Sepsáním závěti můžete pro případ své smrti vyřešit své majetkové záležitosti a předejít tak následným majetkovým sporům mezi dědici. Zejména osoby, které nemají manžele nebo děti, by měly být informovány o tom, kdo po nich bude ze zákona dědit a případně zvážit, zda nesepsat závěť.

  • Závěť či listinu o vydědění vám sepíšeme formou notářského zápisu po odborné konzultaci s tím, že následně provedeme jejich zápis do Centrální evidence závětí.
  • Přijmeme ostatní závěti a listiny o vydědění do notářské úschovy a poté provedeme jejich zápis do Centrální evidence závětí.
  • Poskytneme vám konzultaci o zákonných možnostech rozdělení majetku mezi dědice. Sdělíme vám výhody, nevýhody a případné možnosti řešení vašich majetkových záležitostí pro případ úmrtí.

Nový občanský zákoník umožňuje sepsat také tzv. dovětek, vložit do závěti podmínky, příkazy, odkazy a další ustanovení, která dříve nebyla možná. Dále je možné uzavřít dědickou smlouvu, dohodu o zřeknutí se dědictví, ustanovit správce dědictví nebo vykonavatele závěti.

Vzhledem k mnoha novinkám v této oblasti je vždy nutné se nejprve objednat za účelem konzultace obsahu, teprve poté může být připraven konkrétní text dokumentu.

Co si přinést s sebou

  • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
  • doklady o vlastnictví vašeho majetku,
  • jména, příjmení, data narození, popř. rodné číslo a bydliště osob, které budou dědit, nebo kterých se budou listiny týkat

Cena

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění buď pevnou částkou, nebo procentuálně z tarifní hodnoty /plné znění zde/.

Odměna za sepis závěti nebo listiny o vydědění činí 1.500,- Kč.

Odměna za vydání závěti činí 500,- Kč.

Pro informaci o ceně za sepis dědické smlouvy, dohody o zřeknutí se dědického práva prosím kontaktujte kancelář.

Za zápis do Evidence právních jednání pro případ smrti /povinný/ je cena 300,- Kč

Notářka je plátcem DPH ve výši 21 %.