VÝPISY Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Notářka plní úkoly kontaktního místa Czechpoint. Na základě tohoto zákonného pověření vydáváme následující výpisy:

  • Výpisy z obchodního rejstříku – potřebujete IČ nebo název společnosti
  • Výpis z katastru nemovitostí – potřebujete znát název katastrálního území a číslo LV nebo alespoň číslo budovy nebo parcely
  • Výpisy ze živnostenského rejstříku – potřebujete IČ nebo název subjektu
  • Výpisy bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů – potřebujete občanský průkaz a řidičský průkaz
  • Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách – potřebujete IČ nebo název společnosti
  • Výpisy z insolvenčního rejstříku
  • Výpisy z rejstříku trestů fyzických osob – potřebujete občanský průkaz
  • Výpisy z rejstříku trestů právnických osob – potřebujete IČ nebo název společnosti

Cena

Za výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč + 21 % DPH

Za výpis z rejstříku trestů 100,- Kč + 21 % DPH

Za ostatní výpisy 50,- Kč + 21 % DPH